วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.นครศรีธรรมราช

 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------------------------------------


วีดีโอนำเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------
   จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เคยเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เมืองซึ่งเคยมีความสำคัญทางด้านการปกครอง ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันหลากหลาย อีกทั้งยังมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงาม เช่นมีเทือกเขาหลวงที่ยังมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกงดงามมากมาย เมืองที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย มีน้ำตกกรุงชิงที่เคยมีภาพอยู่บนธนบัติใบล่ะหนึ่งพันบาท มีทะเลขนอมที่มีปลาโลมาสีชมพูแห่งเดียวในประเทศไทย มีแม่น้ำปากพนังอันเป็นเมืองท่าสำคัญทั้งทางด้านศาสนาและการค้าพานิชย์มาตั้งแต่โบราณ
   จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชื่อว่าเป็น "เมืองสองธรรม" คือ "ธรรมะบวกกับธรรมชาติ" จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง.
---------------------------------------
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช


องค์พ่อขัตตุคาม-รามเทพ
เทพผู้พิทักษ์ทรัพย์สินภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์


พระนางเหมชาลากับเจ้าชายทนทกุมาร
สองพี่น้องผู้นำพระทันตธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากชมพูทวีปสู่หาดทรายแก้ว เมืองตามพรลิงก์


วิหารย์พระทรงม้า ภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 
แสดงประวัติเจ้าชายสิทธัตถะหนีออกบวช


วิหารฝ่าพระบาทจำลอง ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
-----------------------------------------------
ชมแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชศาลหลังเมืองนครศรีธรรมราช
ที่มาของวัตถุมงคล จตุคาม-รามเทพ พ.ศ.๒๕๓๐ อันลือลั่น
กำแพงเมืองเก่าเมืองนครศรีธรรมราช ที่ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน
หอพระพุทธสิหิงศ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงศ์จำลอง

หอพระนารายณ์


หอพระอิศวรและเสาชิงช้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช------------------------------------------
แม่น้ำปากพนังที่ซึ่งมีสะดือทะเลล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง ฟังประวัติความยิ่งใหญ่ในอดีตของแม่น้ำปากพนัง
จากการบรรยายของไกด์ท้องถิ่น

ประตูน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
ในโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่๙


"ยอ" เครื่องมือจับปลาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น


คอนโดนกนางแอ่นริมแม่น้ำปากพนัง
---------------------------------------
สัมผัสแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย


ที่บนเขาธง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


คลองท่าดีที่หมู่บ้านคีรีวงค์ 
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดที่หมู่บ้านคีรีวงค์
ผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ที่ชุมชนคีรีวงค์


-------------------------------------
โลมาสีชมพูที่อำเภอขนอม


โลมาสีชมพูที่อ่าวแหลมประทับ อำเภอขนอม


บ่อน้ำจืดเกาะนุ้ย
ที่มาตำนานมหัศจรรย์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด


บ่อน้ำจืดที่เกาะนุ้ย


บ่อน้ำจืดหลวงปู่ทวด ที่มาของตำนาน "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด"


รูปปั้นหลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ย
-----------------------------------
อุทยานแห่งชาติกรุงชิง


เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและอดีตค่ายคอมมิวนิสต์ภาคใต้


บ่อน้ำร้อนที่อุทยานแห่งชาติกรุงชิงทะเลหมอกที่อุทยานแห่งชาติกรุงชิง

---------------------------------------
-------------------------------------
นอกเหนือจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย.
.
..ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการไกด์นำเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อ..ชำนาญ ชูสุวรรณ โทร: 089-6462682
E-mail:    freestyletrip@gmail.com


ขอบคุณภาพประกอบบางภาพจากแว็บไซต์